Događaji Novosti

Centar za historijska istraživanja (CeHiS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje za modernu historiju (UMHIS) organiziraju promociju knjiga Socijalizam na kućnom pragu i Mikrosocijalizam.

Centar za historijska istraživanja (CeHiS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje za modernu historiju (UMHIS) organiziraju promociju knjiga:

Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji (autor prof. dr. Igor Duda)

Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih ( (ur. prof. dr. Igor Duda).

O knjigama će govoriti:

Prof. dr. Igor Duda ( Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Filozofski fakultet, Odsjek za povijest)
Prof. dr. Husnija Kamberović (Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet, Odsjek za historiju)
Dr. Edin Omerčić (Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju)
Moderator promocije prof. dr. Amra Šačić-Beća (Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet, Odsjek za historiju)

Promocija će se održati u četvrtak 26.10.2023. u malom amfiteataru (sala 30) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (ul. Franje Račkog 1).