Nove knjige Novosti

Dvije nove knjige

Iz tiska su izašle dvije nove knjige: Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme i  Hrvatska na drugi pogled.

Prvi su zbornik uredile Neda Pintarić, Ivana Čagalj i Ivana Vidović Bolt. Riječ je o knjizi radova s istoimene međunarodne znanstvene konferencije održane 9. i 10. veljače 2018. godine u Zagrebu na kojoj je sudjelovalo 72 izlagača iz Austrije, Bjelorusije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Makedonije, Slovačke, Slovenije i Ukrajine. Projekt koji je završio tim skupom bio je široko zamišljen, a izvodili su ga slavisti i kroatisti iz Hrvatske, Poljske i  Slovačke. Njegovi su suradnici autori nekoliko gramatika slavenskih jezika (slovačkoga, češkoga, ukrajinskoga, rusinskoga) i niza članaka kojima su obogatili hrvatsku i međunarodnu slavističku znanost te uvelike unaprijedili nastavne procese na svojim studijima. Svojim su radovima pomogli studentima da lakše usvajaju slavenske jezike koje studiraju.

Drugu je knjigu uredila Sanda Lucija Udier. To je zbornik radova hrvatskih autora iz različitih disciplina, od povijesti i sociologije do umjetnosti i sporta u kojima je na pristupačan način prikazano devet važnih tema društvenoga života u Hrvatskoj – modernizacija hrvatskoga društva, gospodarski odnosi, migracije i nacionalne manjine, religijske teme, školski sustav od kraja 18. stoljeća do danas, vizualne umjetnosti, arhitektura i urbanizam u 19-20. stoljeću, kulturne institucije, mediji te tjelesna kultura i sport. Knjiga je nastala u sklopu Croaticuma, centra za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvorno je namijenjena prije svega stranim studentima koji se dolaze upoznavati s hrvatskim jezikom, poviješću i kulturom, ali će biti koristan priručnik svima koji žele steći brzu, sažetu i jasnu sliku o Hrvatskoj.