Nove knjige Novosti

Frazeologija i kognitivna lingvistika

Jelena Parizoska

Ova knjiga bavi se frazemima iz perspektive kognitivne lingvistike, točnije vezom između značenja i strukture frazema te njihovog konceptualnog ustrojstva. Podijeljena je u tri tematske cjeline. U prvoj se govori o odnosu značenja i gramatike, druga se bavi promjenjivošću frazema u engleskom i hrvatskom jeziku na temelju podataka iz računalnih korpusa, a u trećoj se cjelini pokazuje kako se teorijske spoznaje kognitivne lingvistike mogu promijeniti u izradi frazeoloških rječnika te u nastavi stranih jezika. Knjiga je namijenjena lingvistima te nastavnicima i studentima filoloških studija.

Meki uvez, 178 str,, 24 cm

Naslovnicu izradio Grgo Petrov.

Jelena Parizoska završila je studij engleskog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala u području lingvistike. Od 2016. godine radi na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.