Nove knjige Novosti

HRVATSKO-UGARSKA NAGODBA

Pravni odnos bana i hrvatskog ministra

Ladislav (László) Heka (Mikleuš, 1959), pravni povjesničar, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Szegedu u Mađarskoj. Istražuje pravnopovijesnu problematiku i usporedno pravo, pravne sustave Hrvatske i južnoslavenske regije odnosno slavenskih zemalja općenito, običajno pravo i etnografiju naroda i etničkih skupina na balkanskom području te povijest Hrvata u Mađarskoj, napose Dalmatina u Segedinu. Autor je dvadesetak knjiga, udžbenika i monografija, hrvatsko-mađarskoga putnog rječnika te stotinjak znanstvenih radova na mađarskom, hrvatskom, srpskom i njemačkom jeziku.

***

„Knjiga je koristan znanstveno-istraživački prilog, ponajprije izražen u autorovom nastojanju da na odgovarajući način iznova propita hrvatsko–mađarske odnose s naglaskom na dugotrajni značaj Hrvatsko-ugarske nagodbe. Radi se o korisnom obrascu za proučavanje bilateralnih odnosa, u kojemu do izražaja dolazi istraživačko zanimanje za različite aspekte funkcioniranja državne zajednice i vrsno poznavanje dva jezika koji autoru omogućuju da komparira znatno veći broj primarnih izvora i literature u odnosu na dosadašnje radove. Nadalje, djelo je dobar prilog pobijanju nekih stereotipa i generalizacija koje su prožimale mnoga svjedočanstva o prirodi nagodbenih odnosa.“ (iz recenzije Stjepana Matkovića)