Nove knjige Novosti

Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate

Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.

Uredio Igor Duda

U rujnu 2017. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održan je Treći međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Od ukupno oko osamdeset izlaganja, u ovome zborniku zastupljeno je njih devet koja su prerasla u znanstvene radove koji obrađuju teme iz unutarnje i vanjske politike, kulturne povijesti, povijesti medija i arhivistike. Autori iz nekoliko zemalja donose rezultate novih istraživanja utemeljenih na arhivskom gradivu, novinama i drugoj periodici, memoaristici, usmenoj povijesti i drugim izvorima. Obradili su različite aspekte djelovanja KPJ/SKJ od ilegalnih međuratnih godina preko reformskih nastojanja povezanih s programom iz 1958. do sukoba krajem osamdesetih i raspada stranke.

ISBN 978-953-7963-97-2

Cijena: 148,00 kn

Tvrdi uvez, 250 str., 24 cm

Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.

Ovim zbornikom nastavlja se niz dosadašnjih izdanja objavljenih u CKPIS-ovoj (Centar za kulturološka istraživanja socijalizma) Biblioteci CeKaPISarnica: “Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike (2013.), zbornik objavljen uoči prvoga skupa, ur. Lada Duraković i Andrea Matošević; i “Socijalizam: izgradnja i razgradnja (2017.), zbornik objavljen poslije drugoga skupa, ur. Chiara Bonfiglioli i Boris Koroman.