Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Arhitekt Milovan Kovačević, Pobornik internacionalnog modernizma u Hrvatskoj

Monografija Arhitekt Milovan Kovačević – Pobornik internacionalnog modernizma u Hrvatskoj temelji se na istraživanju opusa arhitekta Milovana Kovačevića čiji je osobni arhivski fond pohranjen u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, kao i istraživanju ključnih fenomena na arhitektonskoj sceni u vrijeme njegova djelovanja.

Autorica Dubravka Kisić prikazuje opus arhitekta Milovana Kovačevića najprije na temelju istraživanja njegovog osobnog arhiva, pohranjenog u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, ali i na onovremenoj periodici, publicistici, stručnom i dnevnom tisku – dakle svemu što dokumentira arhitektov rad, razvoj i rezultate. (…) Osobita je vrijednost rukopisa što autorica podjednaku važnost pridaje prikazu kontekstu u kojem se Kovačević javlja, školuje, formira i stječe svoj identitet – ljudski i etički, profesionalni i svjetonazorski. (…) Drugim riječima i kraće: autorica razvedeno i ujedno detaljno ispisuje povijest razdoblja kada se u zagrebačkoj (i hrvatskoj) arhitekturi ustaljuje internacionalni modernizam „funkcionalistički i racionalno orijentiran“ – kako ga definira. To je razdoblje, kako je poznato, najuzbudljivija i najvažnija epizoda u povijesti arhitektonske kulture u 20. stoljeću, koja će bitno odrediti procese i stvaralaštvo u drugoj polovini 20. stoljeća. (Iz recenzije Snježana Knežević)

Opsezi tekstovnog bloka i slikovnog bloka sadržajno i kvantitativno su simetrični pa je knjigu moguće „čitati“ tekstualnim i vizualnim putem. (Iz recenzije prof. dr. sc. Vesna Mikić)

Dubravka Kisić diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1976. godine. Poslijediplomsko obrazovanje u području povijesti arhitekture i konzervatorske struke stjecala je u Yorku (Velika Britanija) 1980, Egeru (Mađarska) 1986, Rimu (Italija) 1989, Gdanjsku (Poljska) 1990. Ostvarila je velik broj projekata i realizacija obnove povijesnih objekata. Autorica je nekoliko nagrađenih i objavljenih arhitektonskih natječajnih natječajnih projekata. Od 1997. do 2018. bila je upraviteljica i voditeljica zbirke Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU (od 1978. do 1997. zaposlena kao arhitekt konzervator – viši savjetnik u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu).

Meki uvez 628 str., 17 x 24 cm.

Dizajn i prijelom knjige Sven Sorić.