Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Geneza antifašizma u Istri

U hrvatskom medijskom i političkom prostoru pojam „antifašizam“ u posljednjih je trideset godina postao prijeporan. Za razliku od kontinentalne Hrvatske gdje je fokus postavljen na relaciji ustaše vs partizani, u Istri se antifašizam vezuje za mnogo duže razdoblje fašističkog terora i posljedičnog otpora. Za razliku od svih prijašnjih oblika nasilja, sukoba i ratova, fašizam nastaje kao jedinstveni oblik globalne prijetnje čovječanstvu te je unatoč tome, za globalni odgovor, koji je doveo do njegovog sloma, trebalo proći skoro četvrt stoljeća. (iz Predgovora Geneza antifašizma u Istri)

Želimo li shvatiti povijest fašizma u Istri, kao i istarskog antifašističkog otpora, koji se u jeku Drugog svjetskog rata organizirano priključio narodnooslobodilačkoj borbi, a  time i saveznicima u svjetskoj borbi protiv fašizma i nacizma, nužno je rekonstruirati i objasniti polazišnu točku tog procesa.

Milan Radošević, povjesničar, viši znanstveni suradnik na Zavodu za povijesne i društvene znanosti HAZU – Područnoj jedinici u Puli. Objavio je dvije autorske i tri uredničke knjige te stotinjak stručnih i znanstvenih radova, osvrta, priopćenja prikaza i kataloga izložbi. Član je uredništva časopisa Histria i urednik mrežne stranice Istarskog povijesnog društva.