Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! GERMANISTIKA U HRVATSKOJ

Ivana Cvijović Javorina

Temeljito prikazujući nastajanje i razvitak jedne studijske discipline u Zagrebu i pritom imajući u vidu njezin srednjoeuropski kontekst, ova – u svakom pogledu iznimna – studija donosi i važne spoznaje o načinu funkcioniranja nastave i znanstvenog pogona u prvih pedesetak godina modernog sveučilišta u Zagrebu. ( Iz recenzije prof.dr.sc. Marijana Bobinca)

Djelo se bavi začecima studija njemačkog jezika i književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, njegovim počecima i razvojem, kao i njegovim glavnim akterima, profesorima i studentima. Kao takvo, djelo prikazuje korijene tog studija u vremenu kada je hrvatska urbana kultura bila prožeta njemačkim jezikom i kulturom te donosi obilje novih spoznaja o jednom od najranijih studija stranog jezika na zagrebačkom sveučilištu. ( Iz recenzije dr.sc. Tihane Luetić)

Cilj je ovoga rada prvi put u hrvatskoj historiografiji i germanistici osigurati što je moguće cjelovitiji kritički uvid u razvoj studija njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U prvom je dijelu težište institucionalnim promjenama u statusu i obliku sveučilišne nastave njemačkog jezika i književnosti, nastavnom planu i programu… U drugom su dijelu usustavljene biografije glavnih aktera te su vrednovani njihovi doprinosi hrvatskoj i srednjoeuropskoj germanistici, ali i općenito hrvatskoj znanosti i kulturi. ( Iz Uvoda: Germanistika u Hrvatskoj, Ivana Cvijović Javorina)