Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Povijest europskog ujedinjenja

Autor na temelju opsežne svjetske literature i relevantne povijesne dokumentacije rekonstruira povijest političke misli o europskom ujedinjenju, od antičkog mita o Europi, preko poistovjećivanja Europe kao kršćanske civitas terrenae, idejnih i izvedbenih planova o organizaciji ujedinjene Europe u doba renesanse, novovjekovnog racionalizma, njemačke klasične filozofije, socijalističkog utopizma sve do prvih koraka europske integracije nakon Drugog svjetskog rata. Njegova političko-povijesna naracija završava trenutkom kada je Europska unija doživjela svoju dosad najveću ekspanziju, primanjem Hrvatske u članstvo 2013. godine.

Damir Grubiša (Rijeka, 1946), politolog i diplomat, donedavno redovni profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu gdje je uveo europske studije u redovni kurikulum politologije i osnovao Centar za europske studije, danas pridruženi profesor na Američkom sveučilištu u Rimu. Bio je, između ostaloga, direktor Kulturno- informativnog centra SFRJ u New Yorku i hrvatski veleposlanik u Italiji, Malti i pri FAO (Organizaciji za prehranu i poljoprivredu).