Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Povijest Jadrana

EGIDIO IVETIĆ, POVIJEST JADRANA. MORE I NJEGOVA CIVILIZACIJA

Jadran je Sredozemlje Sredozemlja. U prošlosti definiran kao sinus, ušće ili zaljev, Jadran je morski prolaz koji više od tisućljeća spaja istok sa zapadom. Protežući se prema jugoistoku oblikuje Italiju i Balkan. S njega se može opaziti nebo Levanta, vidjeti Alpe i osjetiti Srednju Europu. Još je početkom 20. stoljeća bilo rašireno mišljenje da Bliski istok počinje na njegovim balkanskim obalama. […] Sinteza pred vama svedena je na bitno, ali s ambicijom da predloži čitanje povijesnih i kulturnih naslaga koje se mogu pronaći i na stvarnom, današnjem Jadranu, i u jadranskoj civilizaciji, možda još neosviještenoj, ali svejedno prisutnoj. (Iz autorova predgovora)

Egidio Ivetić je profesor povijesti Mediterana i ranog novog vijeka na Sveučilištu u Padovi te direktor Instituta za povijest Venecije, Fondazione Giorgio Cini i Veneciji.