U sjeni politike

Opozicija komunističkoj vlasti u Sloveniji nakon 1945. godine Aleš Gabrič Prevela Anita Peti-Stantić. Autor u knjizi opisuje položaj opozicijskih djelatnika i krugova u Sloveniji u prvim poratnim godinama, u doba dok se uz pomoć represivnog državnog aparata učvršćivala komunistička vlast. Pitanja o moći i nemoći političke opozicije 1945. godine u Jugoslaviji (a time i u … Nastavi čitati U sjeni politike