Događaji Novosti

Izložba o Lei Deutsch – Krakov, Poljska

16. listopada u Institutu za slavensku filologiju Jagelonskog sveučilišta u Krakovu otvorena je izložba o Lei Deutsch.