Događaji Novosti Predstavljanja knjiga

Predstavljanja knjiga Srednje Europe na History Festu u Sarajevu i Mostaru

Osmi History Fest održava se od 4. do 9. lipnja u Sarajevu i Mostaru.
Na History Festu u Sarajevu održat će se predstavljanje knjiga Srednje Europe.
Četvrtak, 6. lipnja, 16.20, Hotel Holiday
Sudjeluju: Damir Agičić, Branimir Janković, Husnija Kamberović.
Na History Festu u Mostaru održat će se predstavljanje knjige Bratstvo i jedinstvo za kuhinjskim stolom. Hrana u socijalističkoj Jugoslaviji.
Petak, 7. lipnja, 19.00, Hotel Mostar
Sudjeluju: Radina Vučetić, Magdalena Najbar-Agičić, Ruža Fotiadis.