Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

SREDNJA EUROPA d.o.o., Trg Ivana Meštrovića 9, 10020 Zagreb, OIB 31501714030, zastupana po direktoru Damiru Agičiću, dana 21. svibnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

I. UVODNI DIO

Pravo na sigurnost, tajnost i zaštitu osobnih podataka zajamčeno je svakom pojedincu (građaninu) čl. 37. Ustava Republike Hrvatske. Pravo na zaštitu osobnih podataka pravo je legitimnog interesa građanina koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP). Od 25. svibnja 2018. godine ZOOP prestaje biti u primjeni. Zaštita osobnih podataka pojedinaca od 25. svibnja 2018. uređena je Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine.

U skladu s novom uredbom u državama Europske Unije – General Data Protection Regulation –  GDPR, Srednja Europa donosi Pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

II. OSIGURAVANJE PRAVA NA PRIVATNOST

Srednja Europa d.o.o. obvezuje se osiguravati sljedeća prava:

  • Pravo na jasan pristanak za kontaktiranje i slanje promotivnih materijala, poziva i obavijesti
  • Pravo na pristup – pojedincima se osigurava pristup njihovim osobnim podacima i uvid u to kako se koriste njihovi osobni podaci
  • Pravo na zaborav – pojedinci imaju pravo na brisanje osobnih podataka na vlastiti zahtjev
  • Pravo na ispravak podataka – pojedinci imaju pravo na ažuriranje, ispravak ili dopunjavanje svojih osobnih podataka
  • Pravo na ograničavanje podataka – pojedinci imaju pravo zatražiti da se njihovi podaci ne obrađuju. Podaci se mogu zadržati, ali ne i koristiti
  • Pravo na prigovor – pojedinci imaju pravo na prekid obrade svojih osobnih podataka za izravni marketing. Svaka obrada prekida se odmah po primitku prigovora
  • Pravo na obavještavanje – u slučaju ugroze osobnih podataka pojedinaca, obveza je obavijestiti pojedinca u roku od 72 sata od saznanja

III. OSOBNI PODATCI I ZAŠTITA

 Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu. U svojem radu Srednja Europa od pojedinaca koristi samo nužne, osnovne podatke za komunikaciju i prodaju knjiga. To su: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Ne obrađujemo i ne tražimo više osobnih podataka nego što je neophodno za odgovaranje na upite i ispostavljanje računa, odnosno poziva na promocije i događanja te informiranje o novim knjigama, uz prethodno dobivenu privolu. Dobiveni podatci dostupni su isključivo djelatnicima Srednje Europe kojima su i upućeni, te ovlaštenom računovodstvenom servisu Didi prom d.o.o. koja za Srednju Europu obavlja računovodstveni dio posla. Podatci se ne dostavljaju drugim primateljima.

Srednja Europa se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite osobnih podataka pojedinaca.

IV. WEB STRANICA I PORUKE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Pristup web stranici tvrtke je slobodan i ne traži registraciju posjetitelja.

Komunikacijom u elektroničkom obliku putem e-maila dobivaju se osobni podatci pojedinaca kao što su ime, prezime, adresa, kontakt brojevi telefona i e-mail adresa. Dobiveni podatci koriste se isključivo u svrhu ispunjenja upita i, uz prethodno dobivenu jasnu i preciznu privolu, za slanje obavijesti o aktivnostima tvrtke.

V. ZAKLJUČAK

Sukladno donesenom Pravilniku, Srednja Europa će u obradi osobnih podataka poštovati temeljna prava i slobodu pojedinca, te se pridržavati načela obrade osobnih podataka kao što su: zakonitost, poštenje i transparentnost, ograničavanje svrhe, ažurnost i točnost, cjelovitost i povjerljivost te pouzdanost.

Ovaj pravilnik može se mijenjati i dopunjavati, u skladu s promjenama zakonodavnog okvira i razvojem tvrtke.

Za Srednja Europa d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Alenka Barišić