Narodni preporod u Istri

Antoni Cetnarowicz
Narodni preporod u Istri

U sedam poglavlja autor kronološki prati razvoj narodnog preporoda u Istri, od kraja neoapsolutizma i početka ustavnog razdoblja u Habsburškoj monarhiji do početka dvadesetog stoljeća. Radi se o značajnom historiografskom djelu koje o složenoj problematici nacionalnih odnosa u habsburškoj Istri u 19. stoljeću progovara jasno i pregledno, znanstveno utemeljeno i bez ideoloških i/ili nacionalnih predrasuda i stereotipa. Autor je duboko zaronio u tematiku te pronašao niz novih izvora, dosad nekorištenih u historiografiji.

Cijena: 189,00 kn

Nova knjiga

STANDARDNI JEZICI I SOCIOELEKTI U 21. STOLJEĆU
Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog 18. do 20. travnja 2013. u Dubrovniku

Uredili
Anita Peti Stantić
Mateusz-Milan Stanojević
Goranka Antunović

XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, pod nazivom Standardni jezici i socioelekti u 21. stoljeću, održao se u svibnju 2013. godine u Dubrovniku, u suorganizaciji Društva, Poslijediplomskoga središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Dubrovniku. Na njemu je sudjelovalo devedeset izlagača, a dio radova s tog skupa objavljuje se u ovom zborniku. Teme je odabrana s namjerom da se otvori rasprava o statusu i korpusu suvremenih standardnih jezika i socioelekata, prije svega u Europi, a posebno o njihovu odnosu prema urbanim i tradicionalnim dijalektima.

Cijena: 120,00 kn
standardni jezici i socioelekti

Noć knjige 2014.

Noć knjige 23. travnja 2014. godine

Srednja Europa sudjeluje u Noći knjige prodajnim akcijama i događanjma.

Prodajne akcije “Knjiga na dar” održati će se u tri grada – Puli, Zadru i Osijeku.

Pula, Zavičajna knjižara Petit, Kandlerova 24
Zadar, Sveučilišna knjižara Citadela, Mihovila Pavlinovića bb
Osijek, Knjižara Nova, Trg Ante Starčevića 4

Svaki kupac knjige naše izdavačke kuće kupljene 23. travnja 2014. godine u jednoj od tri navedene knjižare dobit će da dar knjigu Ljubiše Doklestića, Stjepan Verković. Život i djelo (1821-1894)

Autor Ljubiša Doklestić u knjizi istražuje i opisuje životni put Stjepana Verkovića, bosanskog franjevca i sakupljača narodnog blaga u Makedoniji, Bugarskoj i Rusiji. Stjepan-Stipan, fra Ilija-Stefan Verković (1821-1894) svojim je širokim djelokrugom rada na kulturnom planu bio prisutan u balkanskoj i europskoj javnosti od 1850-ih godina sve do svoje smrti 1893, pa i mnogo kasnije.

Događanje

23. travnja 2014. godine u 14.00 sati u Prvoj gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36 u Zagrebu održat će se predavanje dr. sc. Barbare Kryzan-Stanojević “Od citata do plagijata: zamke znanstvenog rada”
Na predavanju će se govoriti o putu od ideje, teme preko izlaganja (znanstvenog skupa) do članka odnosno zbornika; znanstvenosti pristupa pojedinim temama, važnosti odabira adekvatne metode istraživanja, uredničkom radu i plagijatima.

Predavanje se organizira u suradnji s Aktivom hrvatskog jezika I. gimnazije i namijenjeno je učenicima gimnazije.

Dr. sc. Barbara Kryzan-Stanojević, izv. prof. u miru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova. Izlagala je na brojnim znanstvenim skupovima i savjetovanjima u zemlji i inozemstvu.
U sklopu projekta “Suprostavljanje globalizaciji jezika i kultura” u izdanju Srednje Europe objavljene su tri knjige koje je uredila prof. Kryzan-Stanojević – Lice i naličje jezične globalizacije, Inovacije u slavenskim jezicima i Javni jezik kao poligon jezičnih informacija.

Nove knjige – 2013. godine

Leszek Kołakowski, Male rasprave o velikim stvarima
Anita Peti-Stantić i Keith Langston, Hrvatsko jezično pitanje danas. Identiteti i ideologije
Goran Arčabić, Zagrebački zbor kao poveznica hrvatskog i europskog gospodarstva
ur. I. Duda, A. Buhin i I. Stanić, Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta
Vlatka Dugački, Svoj svome… Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji
Stanko Jambrek, Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu
ur. Barbara Kryżan-Stanojević, Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata
ur. Anita Peti-Stantić i Mateusz-Milan Stanojević, Jezik kao informacija
Mateusz-Milan Stanojević, Konceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode
Magdalena Najbar-Agičić (priredila), Radi se o časti hrvatske nauke…
ur. H. Grandits i K. Taylor, Sunčana strana Jugoslavije. Povijest turizma u socijalizmu

Katalog NOVO 2013 (333)