Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! DRUŠTVO I OTPOR FAŠIZMU – ISTARSKI POUČAK I GLOBALNI IZAZOVI

Čovječanstvo se kroz iskustvo totalitarnih poredaka i zločinačkih namjera njihovih vođa više puta našlo na rubu samouništenja. Ta prijetnja ne prolazi niti postoje racionalno sigurna jamstva da bi opasnost ubrzo mogla nestati. Dvadeseto je stoljeće duboko bolno svjedočanstvo takvog iskustva. Realizacija zločinačkih nauma dovela je do negacije društva i čovjeka, a negativna je utopija prestala biti utopija i postala stvarnost....

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Geneza antifašizma u Istri

U hrvatskom medijskom i političkom prostoru pojam „antifašizam“ u posljednjih je trideset godina postao prijeporan. Za razliku od kontinentalne Hrvatske gdje je fokus postavljen na relaciji ustaše vs partizani, u Istri se antifašizam vezuje za mnogo duže razdoblje fašističkog terora i posljedičnog otpora. Za razliku od svih prijašnjih oblika nasilja, sukoba i ratova, fašizam nastaje kao jedinstveni oblik globalne prijetnje...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Fecit in Agram. Povijest zagrebačkog kordofonog glazbalarstva 19. stoljeća

Jadran Jeić Za priču o zagrebačkim glazbalarima iznimno je važno imati na umu povijest tradicijskog glazbala tambure, prvog koje je u našoj domovini prešlo iz tradicijskog i ruralnog u umjetničko i urbano pod utjecajem različitih povijesnih događanja na turbulentnoj povijesnoj pozornici. Autor Jadran Jeić u ovoj monografiji pokušava rasvijetliti što više podataka o glazbalarima i njihovoj djelatnosti, ali i njihovim...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Frazeologija i kognitivna lingvistika

Jelena Parizoska Ova knjiga bavi se frazemima iz perspektive kognitivne lingvistike, točnije vezom između značenja i strukture frazema te njihovog konceptualnog ustrojstva. Podijeljena je u tri tematske cjeline. U prvoj se govori o odnosu značenja i gramatike, druga se bavi promjenjivošću frazema u engleskom i hrvatskom jeziku na temelju podataka iz računalnih korpusa, a u trećoj se cjelini pokazuje kako...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Povijest Jadrana

EGIDIO IVETIĆ, POVIJEST JADRANA. MORE I NJEGOVA CIVILIZACIJA Jadran je Sredozemlje Sredozemlja. U prošlosti definiran kao sinus, ušće ili zaljev, Jadran je morski prolaz koji više od tisućljeća spaja istok sa zapadom. Protežući se prema jugoistoku oblikuje Italiju i Balkan. S njega se može opaziti nebo Levanta, vidjeti Alpe i osjetiti Srednju Europu. Još je početkom 20. stoljeća bilo rašireno mišljenje da...

Pročitaj više
Nove knjige

NOVA KNJIGA!! Tragom starih zagrebačkih mlinova. Vodič za lutanje Zagrebom iz nekih drugih vremena.

Naša šetnja kroz zagrebačku povijest počinje u Šestinama. Autor u knjizi u obradi teme zagrebačkih mlinova na njegovim sjevernim medvedničkim potocima, zadire i u samu prirodu, u graditeljstvo, u odnos prirode i graditeljstva te u samu povijest Zagreba jer su mlinice-vodenice trajni pratilac njegova povijesna života. Zašto sam napisao ovu knjigu? Bar su dva razloga za to. Jedan je, svakako,...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! ESULI OD MUSSOLINIJA I TITA DO TUĐMANA I BERLUSCONIJA

Cilj istraživanja je da se na primjeru esulskoga pitanja objasni politika povijesti Talijanske Republike koja na unutarnjem planu utječe na nacionalni politički život, a na vanjskopolitičkom determinira njezin odnos prema Republici Hrvatskoj. U radu se polazi od hipoteze da Talijanska Republika, glede poslijeratne sudbine istočnog Jadrana, u zadnjih četvrt stoljeća, u institucionalnoj i javnoj sferi konstituira politiku povijesti koja u...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! UOKVIRIVANJE NACIJE I KOLEKTIVNI IDENTITETI

Vjeran Pavlaković, Davor Pauković, Nikolina Židek (ur.), Uokvirivanje nacije i kolektivni identiteti. Politički rituali i kultura sjećanja na traume 20. stoljeća u Hrvatskoj U knjizi je provedena strategija uokvirivanja nacije i kolektivnih identiteta odozgo prema dolje i odozdo prema gore kroz komemorativne prakse događaja iz Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata u Hrvatskoj. S posebnim fokusom na medijsko prikazivanje komemorativnih...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! JEZIČNO I IZVANJEZIČNO U MEĐUDJELOVANJU

Mihaela Matešić / Magdalena Nigoević (ur.) U knjizi se daje bitan znanstveni doprinos proučavanju odnosa jezičnoga i izvanjezičnoga, koji je zanimljiva tema s različitih lingvističkih aspekata. Pred nama je stoga djelo koje predstavlja različite smjerove istraživanja, od jezičnih opisa koji modeliraju kognitivne i semantičke koncepte u sinkroniji i dijakroniji, preko opisa promjena u spontanoj uporabi jezika na terenu, analize jezičnih...

Pročitaj više