Nove knjige Novosti

Nova knjiga! Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji.

Višegodišnje iskustvo s radničkim samoupravljanjem u socijalističkoj je Jugoslaviji utjecalo na razvoj društvenog samoupravljanja na adresi stanovanja. Okvir za taj proces bile su mjesne zajednice, 1963. uvedene kao mogućnost, a 1974. kao obaveza. Bile su samoupravno-teritorijalni oblik okupljanja radnih ljudi i građana, birača i potrošača u njihovo slobodno vrijeme i u njihovu susjedstvu. Zamišljene kao servis za bolji život i...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Tristo zečeva

𝑻𝑹𝑰𝑺𝑻𝑶 𝒁𝑬Č𝑬𝑽𝑨. 𝑵𝒂𝒋𝒍𝒋𝒆𝒑š𝒆 𝒔𝒍𝒐𝒗𝒆𝒏𝒔𝒌𝒆 𝒏𝒂𝒓𝒐𝒅𝒏𝒆 𝒃𝒂𝒋𝒌𝒆 𝒊𝒛 𝒐𝒔𝒕𝒂𝒗š𝒕𝒊𝒏𝒆 𝑴𝒊𝒍𝒌𝒂 𝑴𝒂𝒕𝒊č𝒆𝒕𝒐𝒗𝒂, Anja Štefan Prevela Anita Peti-Stantić Anja Štefan Ilustrirali: Ančka Gošnik Godec, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt, Ana Zavadlav. Knjiga Tristo zečeva donosi 44 ilustrirane pripovijetke iz ostavštine akademika Milka Matičetova. U povodu stote obljetnice njegova rođenja u život ih je vratila Anja Štefan. Poznatim i popularnim bajkama pridodala je i...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Istražujući društvene odnose i strukture u kasnom socijalizmu autori poglavlja u ovome zborniku pozornost su usmjerili na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama i kućnim savjetima, poduzeća između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, ulogu žene i ženskog aktivizma, položaj i utjecaj partizanskih boraca i njihove udruge te na zaštitu...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Antifašizam. Socijalizam na klupi V

Lada Duraković, Andrea Matošević (ur.), Antifašizam. Zbornik odabranih radova s Petog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 30. rujna - 2. listopada 2021. "Zbornik radova o fašizmu i antifašizmu predstavlja važan prilog sagledavanjima i tumačenjima ovih pojmova, kao i praksama njihove suvremene (zlo)upotrebe. Posebna vrijednost, koju donose mnogi prilozi u zborniku, odnosi se na osvjetljavanje ekonomskih dimenzija fašizma te...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Brotherhood on the Move. Ritual Mobilities in the Second Yugoslavia

U svim emanacijama izgradnje jugoslavenske nacije i države, među političkim i kulturnim elitama postojala je svijest da je jedna od glavnih niti koja je povezivala sve Jugoslavene dijeljenje istog prostora. To se nije odnosilo samo na konkretan fizički prostor (jugoslavenski državni teritorij), već i na apstraktnija poimanja prostora – prostor društvene interakcije, kulturni prostor, medijski prostor i sl. Ideja zajedničkog...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Arhitekt Milovan Kovačević, Pobornik internacionalnog modernizma u Hrvatskoj

Monografija Arhitekt Milovan Kovačević – Pobornik internacionalnog modernizma u Hrvatskoj temelji se na istraživanju opusa arhitekta Milovana Kovačevića čiji je osobni arhivski fond pohranjen u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, kao i istraživanju ključnih fenomena na arhitektonskoj sceni u vrijeme njegova djelovanja. Autorica Dubravka Kisić prikazuje opus arhitekta Milovana Kovačevića najprije na temelju istraživanja njegovog osobnog arhiva, pohranjenog u Hrvatskom muzeju...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Barmecidal Margraviate: Iura domini patriarchę et ecclesię Aquileiensis in tota Istria in Context

Knjiga se bavi jedinstvenim povijesnim izvorom relevantnim za istarsku srednjovjekovnu povijest, katalogom prava akvilejskih patrijarha u Istri. Budući da je dokument izvorno nedatiran, bilo je mnogih pokušaja da se katalog kronološki smjesti i shodno interpretira. Na temelju opsežnih arhivskih istraživanja, autor je uspio ponuditi novu dataciju dokumenta, uvjerljivo pokazujući da je bio sastavljen u kancelariji akvilejskog patrijarha Rajmunda della Torrea...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Povijest europskog ujedinjenja

Autor na temelju opsežne svjetske literature i relevantne povijesne dokumentacije rekonstruira povijest političke misli o europskom ujedinjenju, od antičkog mita o Europi, preko poistovjećivanja Europe kao kršćanske civitas terrenae, idejnih i izvedbenih planova o organizaciji ujedinjene Europe u doba renesanse, novovjekovnog racionalizma, njemačke klasične filozofije, socijalističkog utopizma sve do prvih koraka europske integracije nakon Drugog svjetskog rata. Njegova političko-povijesna naracija...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Aleksandar Pečerskij, Juriš u besmrtnost

Aleksandar Pečerskij, Juriš u besmrtnost. Proboj iz nacističkog logora smrti 1943. Prevele s ruskoga Irina Mironova Blažina i Sanja Drljača Magić SS-Sonderkommando Sobibor bio je nacistički logor smrti uz željezničku postaju u slabo naseljenom području u blizini današnje poljsko-bjelorusko-ukrajinske tromeđe. Bila je to posljednja postaja za desetke i stotine tisuća Židova. U logor su smještani i zarobljeni časnici i vojnici...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! Žene i ustaški pokret

U knjizi se istražuju uloge, stavovi i načini djelovanja pripadnica i simpatizerki ustaškog pokreta, koje su od početka bile uključene u izgradnju Nezavisne Države Hrvatske i njezine „narodne zajednice“. Iz perspektive proklamirane ustaške slike žene s jedne te stvarnih uloga žena s druge strane, želi se prikazati kakvu su sliku ženstvenosti pripadnice pokreta same propagirale i u kojoj su je...

Pročitaj više