Prikazi i recenzije

(Kristina Deskar)
Igor Duda (ur.),
Stvaranje socijalističkoga čovjeka

(Sven Španić)
Stevo Đuaršković,
The Politics of History in Croatia and Slovakia

(Lucija Bakišić)
Branimir Janković,
Mijenjanje sebe same

(Vedran Stanić)
Dušan Nečak,
"Ostpolitik" Willyja Brandta i Jugoslavija

(Mira Kolar)
Csaba G. Kiss,
Budimpešta-Zagreb s povratnom kartom

(Ivana Šubic Kovačević)
Ida Ograjšek Gorenjak,
Opasne iluzije

(Stjepan Matković)
Petr Stehlik,
Između hrvatstva i jugoslavenstva

(Tizian Raspor)
Igor Duda,
Danas kada postajem pionir

(Zvonimir Glavaš)
Zrinka Blažević,
Prevođenje povijesti

(Ivan Žagar)
Grandits, Taylor (ur.),
Sunčana strana Jugoslavije

(Tomislav Bali)
Zoran Ladić,
Last Will

Bruno Korea Gajski)
Snježana Koren,
Politika povijesti u Jugoslaviji 1945-1960

(Zrinka Miljan)
Kristian Novak,
Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca

(Dora Kosorčić)
Hanna Krall,
Stići prije Boga

(Luka Pejić)
Duda, Buhin, Stanić (ur.),
Radionica za suvremenu povijest

(Ivana Šubic)
Marta Verginella,
Granica drugih

(Boris Blažina)
Mario Strecha,
Katoličko pravaštvo

(Mira Kolar)
Željko Dugac,
Kako biti čist i zdrav

(Silvia Stipčević)
Slaven Bertoša,
Osebujno mjesto austrijske Istre

(Vinko Drača)
Stefano Petrungaro,
Kamenje i puške

(Branimir Janković)
Marc Bloch,
Apologija historije ili zanat povjesničara

(Mira Kolar)
Ljubiša Doklestić,
Stjepan Verković

(Vladimir Geiger)
Snježana Grković-Janović,
Lujzin dnevnik

(Vana Budinšćak)
Zrinka Blažević,
Prevođenje povijesti

(Marko Zubak)
Igor Duda,
Danas kada postajem pionir

(Ivan Žagar)
Franko Dota,
Zaraćeno poraće

(Mihovil Dabo)
Antoni Cetnarowicz,
Narodni preporod u Istri

(Lidija Bencetić)
Grandits, Taylor (ur.),
Sunčana strana Jugoslavije

(Ivan Milovan Delić)
Radionica za suvremenu povijest

(Boris Blažina)
Snježana Koren,
Politika povijesti u Jugoslaviji

(Marina Kučer Beš)
Željko Dugac,
Kako biti čist i zdrav

(Stipica Grgić)
Leček, Petrović Leš,
Znanost i svjetonazor

(Boris Blažina)
Stefano Petrungaro,
Kamenje i puške

(Ivan Žagar)
Igor Duda,
Pronađeno blagostanje

(Stipica Grgić)
Ivica Šute,
Slogom slobodi!

(Tatjana Buklijaš
Željko Dugac,
Protiv bolesti i neznanja

(Tatjana Šarić)
Padraic Kenney,
Breme slobode

(Marko Zubak)
Hrvoje Klasić,
Hrvatsko proljeće u Sisku

(Marica Karakaš Obradov)
Lujzin dnevnik

(Vladimir Geiger)
Zoran Janjetović,
Od Auschwitza do Brijuna

(Vladimir Geiger)
Dušan Nećak,
Hallsteinova doktrina i Jugoslavija

Tatjana Šarić)
Mark Mazower,
Balkan