Prikazi i recenzije

(Danijela Duvnjak)
Elena Uljančić,
U modi

(Zlatko Karač)
Jasenka Kranjčević,
Zanemarena baština

(Marko Kolić)
Iva Kosmos,
Priče iz konzerve

(Marino Badurina)
Federico Tenca Montini,
Trst ne damo!

(Branimir Janković)
Buhin/Filipović
Kontinuiteti i inovacije

(Dubravka Latinčić)
Hrvoje Kekez/Krešimir Regan,
Zrin

(Tina Filipović)
Davor Pauković,
Usred oluje

(Kristina Deskar)
Branimir Janković et al.
Reprezentacije socijalističke Jugoslavije

(Robert Korenić)
Bojan Balkovec,
Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija!

(Marta Janković)
Anna Maria Gruenfelder,
Sustigla ih Šoa

(Saša Vuković)
Magdalena Najbar-Agičić,
Druga republika. Poljska u međuraću (1918-1939)

(Mirjan Flego)
Slaven Bertoša,
Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku

(August Kovačec)
Ivana Filipović-Petrović,
Kada se sretnu leksikografija i frazeologija

(Sanda Lucia Udier)
Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević
Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom

(Mladen Obad Šćitaroci)
Jasenka Kranjčević,
Zanemarena baština

(Aleksandra Ščukanec)
Anita Skelin Horvat,
O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata

(Zdravko Živković)
Jasenka Kranjčević,
Zanemarena baština

(Marino Badurina)
Branimir Janković,
Mijenjanje sebe same

(Marina Marinković)
Aleksandra Ščukanec,
Priče iz zaboravljenog kraja

(Samanta Paronić)
Slaven Bertoša,
Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku

(Ivan Milec)
Davor Pauković,
Usred oluje

(Tizian Raspor)
Goran Miljan, Ivica Šute,
Revolucionari i ubojice

(Ana Biočić)
Tihomir Vukelja, Tihana Luetić,
Prirodoslovci i matematičari

(Ana Rajković)
Anna Maria Gruenfelder,
Sustigla ih Šoa

(Marin Pekica)
Danijela Doblanović,
Žrvanj života

(Amir Muzur)
Marijeta Rajković Iveta, Vladimir Iveta,
Oni koji noću ustaju iz groba

(Robert Korenić)
Bojan Balkovec,
Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija!

(Rina Kralj-Brassard)
Danijela Doblanović,
Žrvanj života

(Tizian Raspor)
Željko Dugac,
O sestrama, siromašnima i bolesnima

(Marin Pekica)
Igor Duda,
Danas kada postajem pionir

(Dino Staničić)
Vjeran Pavlaković,
The Battle for Spain is Ours

(Davor Salihović)
Samanta Paronić,
Društvene prilike u labinskoj komuni

(Vedran Stanić)
Milan Radošević,
Smrt na krilima siromaštva

(Franko Mirošević)
Snježana Koren,
Politika povijesti u Jugoslaviji

(Vlatko Smiljanić)
Bojan Balkovec,
Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija!

(Kristina Deskar)
Igor Duda (ur.),
Stvaranje socijalističkoga čovjeka

(Sven Španić)
Stevo Đurašković,
The Politics of History in Croatia and Slovakia

(Lucija Bakšić)
Branimir Janković,
Mijenjanje sebe same

(Vedran Stanić)
Dušan Nečak,
"Ostpolitik" Willyja Brandta i Jugoslavija

(Mira Kolar)
Csaba G. Kiss,
Budimpešta-Zagreb s povratnom kartom

(Ivana Šubic Kovačević)
Ida Ograjšek Gorenjak,
Opasne iluzije

(Stjepan Matković)
Petr Stehlik,
Između hrvatstva i jugoslavenstva

(Tizian Raspor)
Igor Duda,
Danas kada postajem pionir

(Zvonimir Glavaš)
Zrinka Blažević,
Prevođenje povijesti

(Ivan Žagar)
Grandits, Taylor (ur.),
Sunčana strana Jugoslavije

(Tomislav Bali)
Zoran Ladić,
Last Will

Bruno Korea Gajski)
Snježana Koren,
Politika povijesti u Jugoslaviji 1945-1960

(Zrinka Miljan)
Kristian Novak,
Višejezičnost i kolektivni identiteti iliraca

(Dora Kosorčić)
Hanna Krall,
Stići prije Boga

(Luka Pejić)
Duda, Buhin, Stanić (ur.),
Radionica za suvremenu povijest

(Ivana Šubic)
Marta Verginella,
Granica drugih

(Boris Blažina)
Mario Strecha,
Katoličko pravaštvo

(Mira Kolar)
Željko Dugac,
Kako biti čist i zdrav

(Silvia Stipčević)
Slaven Bertoša,
Osebujno mjesto austrijske Istre

(Vinko Drača)
Stefano Petrungaro,
Kamenje i puške

(Branimir Janković)
Marc Bloch,
Apologija historije ili zanat povjesničara

(Mira Kolar)
Ljubiša Doklestić,
Stjepan Verković

(Vladimir Geiger)
Snježana Grković-Janović,
Lujzin dnevnik

(Vana Budinšćak)
Zrinka Blažević,
Prevođenje povijesti

(Marko Zubak)
Igor Duda,
Danas kada postajem pionir

(Ivan Žagar)
Franko Dota,
Zaraćeno poraće

(Mihovil Dabo)
Antoni Cetnarowicz,
Narodni preporod u Istri

(Lidija Bencetić)
Grandits, Taylor (ur.),
Sunčana strana Jugoslavije

(Ivan Milovan Delić)
Radionica za suvremenu povijest

(Boris Blažina)
Snježana Koren,
Politika povijesti u Jugoslaviji

(Marina Kučer Beš)
Željko Dugac,
Kako biti čist i zdrav

(Stipica Grgić)
Leček, Petrović Leš,
Znanost i svjetonazor

(Boris Blažina)
Stefano Petrungaro,
Kamenje i puške

(Ivan Žagar)
Igor Duda,
Pronađeno blagostanje

(Stipica Grgić)
Ivica Šute,
Slogom slobodi!

(Tatjana Buklijaš
Željko Dugac,
Protiv bolesti i neznanja

(Tatjana Šarić)
Padraic Kenney,
Breme slobode

(Marko Zubak)
Hrvoje Klasić,
Hrvatsko proljeće u Sisku

(Marica Karakaš Obradov)
Lujzin dnevnik

(Vladimir Geiger)
Zoran Janjetović,
Od Auschwitza do Brijuna

(Vladimir Geiger)
Dušan Nećak,
Hallsteinova doktrina i Jugoslavija

Tatjana Šarić)
Mark Mazower,
Balkan

(Božena Glavan)
Marc Bloch,
Apologija historije ili zanat povjesničara

(Katarina Spehnjak)
Zoran Janjetović,
Od Auschwitza do Brijuna

(Katarina Horvat)
Marko Zajc,
Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje

(Zrinka Pešorda Vardić)
Marija Mogorović Crljenko,
Nepoznati svijet istarskih žena

(Rina Kralj-Brassard)
Marija Mogorović Crljenko,
Druga strana braka

(Marko Jelenić)
Slaven Bertoša,
Osebujno mjesto austrijske Istre

(Ana Anić Opašić)
Antoni Cetnarowicz,
Narodni preporod u Istri

(Daniel Patafta)
Stanko Jambrek,
Reformacija u hrvatskim zemljama

(Lovorka Čoralić)
Zoran Ladić,
Last Will: Passport to Heaven

(David Orlović)
Igor Duda, Anita Buhin, Igor Stanić,
Radionica za suvremenu hrvatsku povijest

(Tomasz Pudlocki)
Magdalena Najbar-Agičić,
Krakov Zagrebu

(Mihovil Dabo)
Marta Verginella,
Granica drugih

(Luka Tidić)
Slaven Bertoša,
Osebujno mjesto austrijske Istre

(Branka Poropat)
Marija Mogorović Crljenko,
Druga strana braka

(Milan Radošević)
Franko Dota,
Zaraćeno poraće

(Dubravka Mlinarić)
Sanja Lazanin,
Slika drugoga i pisma o sebi

(Ivan Hrstić)
Tihana Luetić,
Studenti Sveučilišta u Zagrebu 1874-1914

(Goran Budeč)
Zoran Ladić,
Last Will: Passport to Heaven

(Božena Glavan)
Keith Jenkins,
Promišljanje historije

(Ana Jura)
Mira Kolar-Dimitrijević,
Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma

(Božena Glavan)
Meri Kunčić,
Od pošasti sačuvaj nas

(Luka Pejić)
Zrinka Blažević,
Prevođenje poviijesti

(Danijel Jelaš)
Tomislav Bali,
Slavonski meandar

(Suzana Leček)
Željko Dugac,
Kako biti čist i zdrav

(Tomislav Anić)
Ivica Šute,
Slogom slobodi

(Mario Kevo)
Anna Maria Gruenfelder,
U radni stroj velikog Njemačkog Reicha

(Vijoleta Herman Kaurić)
Željko Dugac,
Protiv bolesti i neznanja

(Milan Vrbanus)
Marino Manin,
Zapadna Istra u katastru Franje I.

(Milan Vrbanus)
Ekrem Čaušević,
Autobiografija Osman-age Temišvarskog

(Zrinka Blažević)
Stanko Jambrek,
Reformacija u hrvatskim zemljama

(Marko Trogrlić)
Antoni Cetnarowicz,
Narodni preporod u Istri

(Boris Blažina)
Darko Dukić,
Kako vidimo strane zemlje

(Branimir Janković)
Stefano Petrungaro,
Pisati povijest iznova

(Mira Kolar)
Anna Maria Gruenfelder,
U radni stroj Velikog Njemačkog Reicha

(Hrvoje Gračanin)
Boris Olujić,
Povijest Japoda

(Vedran Stanić)
Damir Agičić,
Hrvatska Klio II

(Goran Mrazovac)
Petr Stehlik,
Između hrvatstva i jugoslavenstva

(Mira Kolar)
Željko Dugac,
Protiv bolesti i neznanja

(Lovorka Čoralić)
Slaven Bertoša,
Osebujno mjesto austrijske Istre

(Ivan Jurković)
Marija Mogorović Crljenko,
Druga strana braka

(Ivana Filipović Petrović)
Mateusz-Milan Stanojević,
Konceptualna metafora

(Ana Ostroški Anić)
Mateusz-Milan Stanojević,
Metafore koje istražujemo

(Vuk-Tadija Barbarić)
Bojana Schubert,
U suton kajkavskoga književnog jezika

(Matea Korda)
Reana Senjković,
Svaki dan pobjeda

(Jurica Polančec)
Joop van der Horst,
Propast standardnoga jezika

(Sergej Filipović)
Lada Duraković, Andrea Matošević,
Socijalizam na klupi

(Elvis Orbanić)
Zoran Ladić,
Last Will: Passport to Heaven

(Zoran Janjetović)
Vlatka Dugački,
Svoj svome

(Daniel Patafta)
Suzana Leček,
Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918-1941

(Daniela Katunar)
Mateusz-Milan Stanojević,
Konceptualna metafora

(Goranka Blagus Bartolec)
Anita Peti-Stantić,
Jezik naš i/ili njihov

(Maja Budeč)
Željko Dugac, Marko Pećina,
Andrija Štampar. Dnevnik s putovanja

(Sanja Potkonjak)
Suzana Leček, Tihana Petrović-Leš,
Znanost i svjetonazor

(Nikolina Sarić)
Antoni Cetnarowicz,
Narodni preporod u Dalmaciji

(Dijana Pinjuh)
Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović,
Hrvatska i Turska: povijesno-kulturni pregled

(Barbara Štebih Golub)
Bojana Schubert,
U suton kajkavskoga književnog jezika

(Nikolina Šimetin Šegvić)
Marc Bloch,
Apologija historije ili zanat povjesničara

(Tomislav Anić)
Andrzej Paczkowski,
Pola stoljeća povijesti Poljske

(Mira Kolar)
Suzana Leček,
Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918-1941

(Maja Panjić)
Vesna Lisičić,
Pisma kažu...

(Ruža Radoš)
Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović,
Hrvatska i Turska: povijesno-kulturni pregled

(Vanja Skeledžija)
Boris Olujić,
Povijest Japoda

(Tomislav Galović)
Piotr Wandycz,
Cijena slobode

(Anita Buhin)
Marta Verginella,
Granica drugih

(Krešimir Regan)
Damir Agičić,
Bibliografija hrvatske historiografije 2000-2004

(Eldina Lovaš)
Nataša Štefanec,
Država ili ne

(Ines Prica)
Nevena Škrbić Alempijević, Kirsti Mathiesen Hjemdahl,
O Titu kao mitu

(Martina Lončar)
Tihana Luetić,
Studenti Sveučilišta u Zagrebu 1874-1914

(Marica Karakaš Obradov)
Goran Miljan, Ivica Šute,
Revolucionari i ubojice