Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! UOKVIRIVANJE NACIJE I KOLEKTIVNI IDENTITETI

Vjeran Pavlaković, Davor Pauković, Nikolina Židek (ur.), Uokvirivanje nacije i kolektivni identiteti. Politički rituali i kultura sjećanja na traume 20. stoljeća u Hrvatskoj U knjizi je provedena strategija uokvirivanja nacije i kolektivnih identiteta odozgo prema dolje i odozdo prema gore kroz komemorativne prakse događaja iz Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata u Hrvatskoj. S posebnim fokusom na medijsko prikazivanje komemorativnih...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! JEZIČNO I IZVANJEZIČNO U MEĐUDJELOVANJU

Mihaela Matešić / Magdalena Nigoević (ur.) U knjizi se daje bitan znanstveni doprinos proučavanju odnosa jezičnoga i izvanjezičnoga, koji je zanimljiva tema s različitih lingvističkih aspekata. Pred nama je stoga djelo koje predstavlja različite smjerove istraživanja, od jezičnih opisa koji modeliraju kognitivne i semantičke koncepte u sinkroniji i dijakroniji, preko opisa promjena u spontanoj uporabi jezika na terenu, analize jezičnih...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! YUGOSLAV SOCIALISM „FLAVOURED WITH SEA, FLAVOURED WITH SALT“

Knjiga Anite Buhin bavi se glavnim trendovima u razvoju jugoslavenske popularne kulture 1950-ih i 1960-ih, posebno se fokusirajući na stvaranje i usvajanje specifične vrste “mediteranizacije” u socijalističkoj Jugoslaviji, koja se uvelike oblikovala pod utjecajem talijanskih kulturnih utjecaja. Autorica opisuje na koji su način talijanski kulturni trendovi u popularnoj glazbi, televiziji i modi oblikovali kulturu i svakodnevni život u Jugoslaviji tijekom...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! GERMANISTIKA U HRVATSKOJ

Ivana Cvijović Javorina Temeljito prikazujući nastajanje i razvitak jedne studijske discipline u Zagrebu i pritom imajući u vidu njezin srednjoeuropski kontekst, ova – u svakom pogledu iznimna – studija donosi i važne spoznaje o načinu funkcioniranja nastave i znanstvenog pogona u prvih pedesetak godina modernog sveučilišta u Zagrebu. ( Iz recenzije prof.dr.sc. Marijana Bobinca) Djelo se bavi začecima studija njemačkog...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

NOVA KNJIGA! POMORSKA TERMINOLOGIJA KOSTRENE

Nina Spicijarić Paškvan Ova knjiga je plod višegodišnjeg rada na prikupljanju pomorske terminologije na području Kosterne. Korpus je prikupljen terenskim ispitivanjem kostrenskih ljudi koji žive na moru i od mora. Motivacija za nastanak ove knjige u vezi je s nepotpunim i nejasnim podatcima u hrvatskoj pomorskoj terminologiji, ujedno želja autorice je bila, prije nego što nestanu iz sjećanja naših ljudi,...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Nova knjiga! Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci. Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.

Zvonimir Stopić Tijekom prvih dvadeset pet godina Hladnog rata, Jugoslavija i Kina stajale su na suprotnim stranama iste ideologije. Pripadale su skupu socijalističkih zemalja, ali se, s izuzetkom trogodišnje stanke sredinom pedesetih, nisu nimalo smatrale "bratskim" ili "prijateljskim" zemljama. Iako su događaji koji su okruživali ove dvije zemlje u prvim godinama Hladnog rata na sličan način odredili njihove njihove osnovne...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Nova knjiga! LOPTA JE OKRUGLA JER JE TAKAV PROPIS. Povijest nogometne organizacije

Vladimir Iveta Knjiga Vladimira Ivete daje prikaz i analizira razvitak nogometne strukture prvenstveno kroz razvoj nogometnih organizacija, njihovog ustrojstva, djelovanja i normi. Knjiga pokazuje kako su počeci nogometa kakvog ga poznajemo ovisili o tome da se postigne dogovor o jedinstvenim pravilima po kojima će sudionici konsenzusa igrati nogomet. Nagli porast masovnosti jedinstvenog nogometa, njegove popularnosti i broja klubova i igrača,...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Pisci hrvatske povijesti: Ljubo Boban, Izabrani radovi

Pisci hrvatske povijesti: LJUBO BOBAN, IZABRANI RADOVI Akademik Ljubo Boban svojim je djelom pokazao kako treba istraživati i pisati povjesničar koji se bavi suvremenom povijesnom tematikom - takva istraživanja i njihovi rezultati moraju se temeljiti na povijesnim izvorima, a pisati se mora bez politikanstva i opredjeljivanja za neku od strana u prošlosti, osobito ne u korist bilo koje trenutne političke...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Fićo, auto za sve: zvijezda jugoslavenskog automobilizma između cesta i uspomena

Sa slovenskog prevela Irena Radej Miličić Zašto su nam stari automobili toliko privlačni da neki pod njima satima leže, drugi nježno glade svježe ulašteni lim, a treći s karoserije ljušte podbuhlu hrđu i plijesan? Zato što sa sobom nose ostatke popularne kulture, slave hrabrosti, avanturizma, mladosti i otpora? Tragove kolomaza i mirise benzina? Život fiće nakon Jugoslavije otvara niz pitanja...

Pročitaj više
Nove knjige Novosti

Mjesta sjećanja. Sveti Rok i Lovinac

Tema ove interdisciplinarne studije su mjesta Sv. Rok i Lovinac u Lici sagledana iz perspektive kulture sjećanja u kojoj važnu ulogu imaju mjesta sjećanja. Pritom je ovdje riječ o konceptu društvenog sjećanja utemeljenog na svakodnevnoj komunikaciji i interakciji članova obitelji, međugeneracijskom sjećanju, a njezin sadržaj sastoji se od povijesnoga iskustva suvremenika i izražava se u ograničenom vremenskom razdoblju od osamdeset...

Pročitaj više