Događaji Predstavljanja knjiga

Predstavljanje knjige Federica Tenca Montinija “…Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954.”

Antikvarijat Ex libris Riva Boduli 3B, Rijeka/Fiume organizira predstavljanje knjige “…Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954.” autora Federica Tenca Montinija.

Predstavljanje će se održati u utorak, 22. studenoga 2022. u 19.00 sati.

Knjigu će predstaviti:

Marko Medved – Medicinski fakultet u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

Vanni D’Alessio – Odjel za društvene znanosti Sveučilišta u Napulju, Katedra za suvremenu povijest

Federico Tenca Montini – autor knjige, Odsjek političkih i društvenih znanosti Sveučilišta u Trstu