Nove knjige Novosti

Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme

Uredile Neda Pintarić, Ivana Čagalj, Ivana Vidović Bolt

Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije “Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme” održane 9. i 10. veljače 2018. godine u Zagrebu u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost KOMPAS (2131) na kojoj je sudjelovalo 72 izlagača s 55 referata. U Zborniku naslovljenom prema nazivu Projekta uvršten je 41 rad znanstvenika iz Austrije, Bjelorusije, Hrvatske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Ukrajine.

Autorski članci, napisani na hrvatskom, makedonskom, poljskom, slovačkom i engleskom jeziku, mogu se podijeliti prema temi i načinu obrade raznih slavenskih jezika komparativno-kontrastivnom metodom, metodom usporedbe s hrvatskim kao drugim ili manjinskim jezikom, proučavanjem udžbenika hrvatskoga jezika kao manjinskoga jezika, proučavanjem leksikografskih radova te modela u frazeologiji, paremiologiji i rječotvorju pojedinih slavenskih jezika.

Jedan dio radova posvećen je, dakle, širokom spektru kontrastivnih istraživanja, tj. gramatičkim, pragmatičkim, leksikološkim, frazeološkim, leksikografskim i drugim aspektima raznih slavenskih jezika, kao i slavenskim korijenskim univerzalijama. Drugi dio radova sociolingvističkoga je i kulturološkoga karaktera te se bavi jezičnom politikom, manjinskim jezicima i njihovom refleksijom u književnosti, a dio njih posvećen je glotodidaktičkim aspektima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika.

Na naslovnici knjige objavljena je reprodukcija slike “Biokovo” akademskoga slikara Stipana Tadića.

ISBN 978-953-8281-04-4
Tvrdi uvez, 409 str., 25 cm
Cijena: 180,00 kn