Nove knjige Novosti

Zrin – Srednjovjekovno sijelo knjezova Babonića i Zrinskih

Tvrdi grad, urbana aglomeracija i posjed

Hrvoje Kekez / Krešimir Regan

Knjiga strukturalno, metodološki, izborom tema, razmatranjem novih i novim tumačenjima već poznatih vrela, predstavlja prvu doista cjelovitu studiju kako o samoj utvrdi Zrin, o položaju raznih naselja i utvrda na čijem je čelu kroz nekoliko stoljeća hijerarhijski stajala utvrda Zrin, o nekim aspektima svakodnevnog života na veleposjedu Zrin, o stanovništvu i crkvenom uređenju kako utvrde i podgrađa tako i sela na posjedu, pri čemu su autori posebno istaknuli pozitivne čimbenike koji su sam posjed i utvrdu učinili gospodarski i vojno-strateški jednim od najzanimljivijih i gospodarski najaktivnijih područja srednjovjekovne i ranonovovjekovne Slavonije toga doba.
Autori knjige Hrvoje Kekez i Krešimir Regan čitatelju pružaju mnogo novih vrijednih podataka do kojih su došli istraživanjem pisanih i slikovnih izvora, a uz to razrješavaju naslijeđene nepoznanice oko utvrde Zrin.
Knjiga sadrži brojne ilustracije – tlocrte, crteže i fotografije u boji.
Hrvoje Kekez, povjesničar, izvanredni profesor na Odjelu za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
Krešimir Regan, geograf i povjesničar, zaposlen u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu.
Tvrdi uvez, 278 str.
ISBN: 978-953-8281-25-9
Cijena: 189,00 kn