Nove knjige Novosti

Ivanova vrtićka priča

Knjiga za roditelje i odgojitelje o integraciji dječaka sa sindromom Down u redovitom vrtiću.

Ivan je sedmogodišnjak s Downovim sindromom, a ova knjiga je svojevrsni priručnik za roditelje, odgojitelje te sve koji imaju kontakte s djecom s posebnim potrebama.

Knjiga tekstom i fotografijama prati boravak i integraciju dječaka Ivana u redovitom vrtiću od upisa u redoviti vrtić 2016. do ljeta 2021. godine kada završava Ivanova vrtićka priča.

Knjigu o integraciji dječaka sa sindromom Down u redovnom vrtiću napisala je Kristina Bucci-Ivis, Ivanova odgojiteljica asistent; uredila i predgovor napisala Marija Mogorović Crljenko, Ivanova mama.

Predgovor knjizi napisala je i Mariza Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića Pula.

Objavljeno u suizdanju Srednje Europe i Dječjeg vrtića Pula u lipnju 2021.

Cijena: 119,00 kn